Pomáhaj druhým aj sebe

Venčia psov z útulkov, rozdávajú polievky ľuďom bez domova, pomáhajú seniorom s nákupmi. To všetko robia dobrovoľníci. Okrem toho však zadarmo vytvárajú webové stránky neziskovým organizáciám, bez nároku na odmenu organizujú vzdelávacie podujatia alebo poskytujú pro bono právnické služby. Dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby. Poznáš však expertné dobrovoľníctvo?

Čo je expertné dobrovoľníctvo

Zrejme ho poznáš a ani o tom nevieš! Málokto si uvedomuje, že dobrovoľníci môžu pôsobiť aj v oblastiach, ktoré študujú alebo v ktorých pracujú. Práve takáto pomoc sa nazýva expertné dobrovoľníctvo.

Dobrovoľníci venujú svoj čas a využívajú pri tom svoje profesionálne know-how k tomu, aby rôzne neziskové organizácie, občianske združenie či sociálne podniky mohli efektívnejšie napĺňať svoje poslanie. Pomoc dobrovoľníka pri expertnom dobrovoľníctve je rôzna. Môže ísť napríklad o doučovanie, tvorbu komunikačnej stratégie či IT podporu. Všetko závisí od schopností dobrovoľníka a od toho, v akej svojej zručnosti sa chce rozvíjať.

Prečo pomáhať

Mimovládne organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie, rôzne nadácie a spolky – tvoria tretí sektor a sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Ich poslaním je skvalitnenie života občanov v rôznych oblastiach. Pomáhajú tam, kde štát ani súkromný sektor nestačia. Často pôsobia vo vzdelávaní, v zdravotníctve, v oblasti bezdomovectva; jednoducho všade tam, kde je ich pomoc potrebná.

Tretí sektor by bez dobrovoľníkov fungovať nemohol, pretože ho tvoria organizácie, ktoré nevytvárajú zisk. Často sa jedná o občianske iniciatívy, ktoré vznikli z nevyhnutnej potreby riešiť akútny a aktuálny problém. Dobrovoľníci im pomáhajú s ich fungovaním a prispievajú tak k pozitívnym zmenám v spoločnosti a vo svojich komunitách.

Ako dobrovoľníctvo pomáha dobrovoľníkovi

Spôsobov, ako expertné dobrovoľníctvo pomáha aj samotnému dobrovoľníkovi, je viac.

Dobrovoľník získava nové skúsenosti vo svojej profesijnej oblasti aj mimo nej. Nech už robí čokoľvek, administratívu, marketing alebo sa venuje financiám, nadobúda okrem toho aj ďalšie zručnosti. Učí sa komunikovať, prezentovať, spolupracovať s ľuďmi alebo byť lídrom.

Dobrovoľníctvo ti výborne poslúži na vyskúšanie si svojich schopností. Nezisková sféra je ideálnym miestom, kde začať. Nikto sa predsa nestane špičkou vo svojom odbore zo dňa na deň! Často sa stretávame s mladými ľuďmi a s dobrovoľníkmi, ktorí nikdy danú prácu nerobili. A to je v poriadku. V neziskovej sfére sa učíme a skúšame. Ak niekto urobí chybu, poučí sa z nej.

Dobrovoľníctvo je kolektívna záležitosť. Pracuješ v tíme s ľuďmi, ktorí sú často zaujímaví a inšpiratívni. Takíto ľudia môžu byť cennými kontaktmi do budúcna. Dobrovoľníctvo je ted skvelým nástrojom pre networking, ale nielen to! Často sa vďaka nemu budujú aj priateľstvá.

Nebudeme si klamať, dobrovoľníctvo tiež dobre vyzerá v životopise. Špeciálne to expertné. Niekedy práve táto kolonka môže rozhodnúť o tom, či na pracovnú pozíciu vyberú teba alebo iného uchádzača.

A nakoniec – svet už nikdy nebude ako predtým. Možno teraz trochu preháňam, ale dobrovoľníctvo ťa určite zmení. Aspoň trošku. Uvedomíš si, že nie všetko sa točí okolo zisku a osobného úspechu. Že keby sme si všetci len o trochu viac pomáhali, svet by bol krajším miestom.

Kto môže byť expertným dobrovoľníkom

Takýmto dobrovoľníkom sa môže stať ktokoľvek, aj ty. Stačí, ak máš chuť angažovať sa a prispieť tak k pozitívnej zmene v spoločnosti alebo vo svojej komunite. Navyše – dobrovoľníctvo sa dá často robiť aj na diaľku a tiež je možné vykonávať ho iba krátkodobo, ale aj dlhodobo. Všetko závisí od konkrétnej činnosti a od organizácie, ktorej sa rozhodneš pomáhať.

Najčastejšie sa v pozícií expertných dobrovoľníkov stretávame so študentmi stredných a vysokých škôl, ktorí chcú vo svojej študijnej oblasti získavať skúsenosti už počas štúdia. Zapojenie pracujúcich ľudí však tiež nie je ojedinelé. V niektorých prípadoch dokonca pomáhajú celé firmy v rámci ich spoločenskej zodpovednosti.

Ako sa zapojiť

Väčšina mimovládnych organizácií na Slovensku nemá dostatočný počet dobrovoľníkov a takmer neustále k sebe hľadajú nové posily. Dobrovoľníci chýbajú najmä v oblastiach ako marketing, manažment či IT.

Možností, ako a kde pomáhať je veľa. Viac ti o nich prezradíme v článku Dobrovoľníctvo – podrobný návod, ako začať.

Zdroje:

Najnovšie články

EN