Erasmus+ projects

Edugame Expansion

KA2 Strategické partnerstvo, Erasmus+

Cieľom projektu Edugame Expansion je rozvíjať, prekladať, zdieľať a programovať edukačné výstupy naložené na hrách. Práve tie sú efektívnym prístupom v kontexte formálneho a neformálneho vzdelávania. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s podporou Estónskej národnej agentúry. 

Recalibur

KA2 Strategické partnerstvo pre kreativitu, Erasmus+ (2020 - 2023)

The long-term project focused on ecopsychology in youth work for collective creativity.

Gems of Youth Work

KA2 Strategické partnerstvo, Erasmus+ (2020 - 2023)

A long-term project aimed at gathering the stories of youth workers, coaches, youth organizations and young people.

AdultLife

KA2 Strategic partnership, Erasmus+ (2020 - 2022)

The long-term project aimed to educate young people about maturing and adulthood.

Quality Measures in the European Solidarity Corps

International training course, Erasmus+ (2022)

Medzinárodný tréning zameraný na zlepšovanie koučovacích zručností.

DIGIBOX

International training course, Erasmus+ (2022)

International training for youth workers on digital tools and new media channels.

Pillars of empowerment

International project, Erasmus+ (2022)

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou v oblasti koučovania a tréningových techník zameraný na budovanie kapacít.

Colours of youth work

International expert seminar, Erasmus+ (2019)

International expert seminar about sharing youth work practises.

COACHING: Level One

International training course, Erasmus+ (2019)

International training course for youth workers on group coaching with a focus on unemployed youth and NEET.

Spread the word!

International youth exchange, Erasmus+ (2019)

International youth exchange focused on building and developing digital abilities.

Trainbow

International training course, Erasmus+ (2018)

International training course on designing, facilitating and evaluating educational activities in youth work to support diversity and participation.

Let's get cross!

International expert seminar, Erasmus+ (2018)

The international expert seminar focused on extending the influence of youth work and informal education by cross-sectoral collaboration.
EN