Team

Fotografia prezidentky združenia.

Petra Papierníková

president

petra@eduera.sk

Fotografia dobrovoľníčky.

Daniela Hadačová

vice president

dadka@eduera.sk

Fotografia dobrovoľníka.

Teo Lachkovič

Fotografia dobrovoľníčky.

Katarína Dušeková

project manager

katarina@eduera.sk

Fotografia dobrovoľníčky.

Sára Popovičová

marketing manager

sara@eduera.sk

Fotografia dobrovoľníčky.

Lucia Saková

marketing specialist

lucia@eduera.sk

Project team

Fotografia dobrovoľníčky.

Veronika Briestenská

Fotografia dobrovoľníčky.

Petra Nižnanská

Fotografia dobrovoľníčky.

Nikola Trebulová

Fotografia dobrovoľníčky.

Dominika Bezdeková

Fotografia dobrovoľníka.

Peter Kozák

Fotografia dobrovoľníčky.

Michaela Cibulková

Fotografia dobrovoľníčky.

Stanka Demeterová

Fotografia dobrovoľníka.

Dominik Minarik

Marketing & blog team

Fotografia dobrovoľníčky.

Sára Slovinská

Fotografia dobrovoľníčky.

Alexandra Šabová

Fotografia dobrovoľníčky.

Lucia Sovišová

Fotografia dobrovoľníčky.

Eva Vojtechovská

Fotografia dobrovoľníčky.

Liliana Almašiová

Fotografia dobrovoľníčky.

Martina Korcová

Fotografia dobrovoľníčky.

Daniela Nemešová

Community team

Fotografia dobrovoľníčky.

Zuzana Brtková

Fotografia dobrovoľníčky.

Štefánia Sýkorová

Web tím

Fotografia dobrovoľníčky.

Bianka Illéšová

Fotografia dobrovoľníčky.

Zuzana Bartkova

EN