Projekty

AdultLife

PRIPRAVUJEME | KA2, Strategické partnerstvo, Erasmus+ (2020 - 2022)

Dlhodobý projekt zameraný na vzdelávanie mládeže o dospievaní a dospelosti.
Pozvánka na projekt Quality Measures in the European Solidaririty Corps.

Quality Measures in the European Solidarity Corps

PRIPRAVUJEME | Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2021)

Medzinárodný tréning zameraný na zlepšovanie koučovacích schopností pre podporu dobrovoľníkov v projektoch ESC.
Náhľadový obrázok pre projekt Recalibur.

Recalibur

PRIPRAVUJEME | KA2, Strategické partnerstvo pre kreativitu, Erasmus+ (2020 - 2022)

Dlhodobý projekt zameraný na ekopsychológiu v práci s mládežou pre kolektívnu kreativitu.
Náhľadový obrázok pre projekt Pillars of empowerment.

Pillars of empowerment

PRIPRAVUJEME | Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2021)

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou v oblasti koučovania a tréningových techník vedenia mládeže zameraný na budovanie kapacít.
Náhľadový obrázok pre projekt DIGIBOX.

DIGIBOX

PRIPRAVUJEME | Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2021)

Medzinárodná tréning  pre pracovníkov s mládežou o používaní digitálnych nástrojov a nových mediálnych kanálov.

Colours of youth work

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+ (2019)

Medzinárodný expert seminár zameraný na zdieľanie postupov pri práci s mládežou.

COACHING: Level One

Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2019)

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou o skupinovom koučovaní so zameraním na nezamestnanú mládež a NEET.

Spread the word!

Medzinárodná mládežnícka výmena, Erasmus+ (2019)

Medzinárodná mládežnícka výmena zameraná na budovanie a rozvoj digitálnych schopností.

Trainbow

Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2018)

Medzinárodný tréning zameraný na to, ako navrhnúť, uľahčiť a vyhodnotiť vzdelávacie aktivity v práci s mládežou s cieľom posilniť rozmanitosť a participáciu.

Let's get cross!

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+ (2018)

Medzinárodný expert seminár zameraný na zvyšovania vplyvu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.
SK