EduEgo a ID

Solidárny projekt, Európsky zbor solidarity
2019

EduEra a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie má za sebou skvelých 6 mesiacov diskusií, workshopov a konferencie nielen pre pracovníkov s mládežou ale aj pre učiteľov, psychológov, študentov a verejnosť v rôznych mestách na Slovensku.

Na konci marca sme tiež zorganizovali úspešnú konferenciu Všetko o mentálnom zdraví v Trnave, kam sme pozvali expertov ako Mgr. Ondrej Kubik, PhD. – kriminálna psychológia a právo, Mgr. Matúš Adamkovič – replikovateľnosť psychologického výskumu v oblasti duševného zdravia, PhDr. Andrea Baranovská – syndróm vyhorenia, doc. Mgr. Slavka Demuthova, PhD. – tanatológia, Mgr. Gabriela Ruttmarová, Ph.D. – psychoterapia pre psychológov a mnoho ďalších.

Tento projekt bol organizovaný vďaka podpore IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Európskeho zboru solidarity.

SK