Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!

Solidárny projekt, Európsky zbor solidarity
2019

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň! bol dobrovoľnícky solidárny projekt zameraný na leadership a vybudovanie prvého zvieracieho útulku v meste Humenné našimi dobrovoľníkmi.

Cieľom projektu Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň! bola realizácia edukačných stretnutí pre mládež na prvom a druhom stupni základných škôl a pre študentov stredných škôl, kde sme za pomoci neformálneho vzdelávania realizovali workshopy, semináre a diskusie na témy ako je inklúzia, ľudské práva, zvieracie práva, téma cirkusov, kastrácie.

Bolo to náročné. Od podpisu zmluvy na prenájom pozemku, vypracovania projektu, stavebného povolenia a stoviek hodín, počas ktorých miestna komunita mladých na čele s našimi dobrovoľníkmi s lopatami upratovali pozemok, kopali a potili sa, sme sa dostali k magickému dátumu.

10. september 2019. V tento deň sa v Humennom vďaka obetavej práci dobrovoľníkov otvorila prvá karanténna stanica pre zvieratá. Od začiatku pri nás stoja naši strážni anjeli, Sloboda zvierat, ktorá nám radila a prispela aj peňažným darom, organizácia Pomáhaj a chráň, ktorá celý útulok zastrešuje, Ľubka Kizáková, srdce miestnej komunity, ktorá sa stará o opustené zvieratá, miestna veterinárna ambulancia, Aďka Benková, poslanci mesta Humenné, učitelia, zverolekárka MVDr. Lisá, žiaci, študenti a dobrovoľníci EduEra a OZ Pomáhaj a chráň.

Tento projekt bol organizovaný vďaka podpore IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Európskeho zboru solidarity.

SK