Solidárne projekty

Víta vás EduEra!

Solidárny projekt, Európsky zbor solidarity (2019)

Dlhodobý mentorský program pre študentov a koučovací program pre učiteľov jednej zo stredných škôl na východe Slovenska.

EduEgo a ID

Solidárny projekt, Európsky zbor solidarity (2019)

Intenzívny dlhodobý solidárny projekt pre učiteľov, pracovníkov s mládežou a školských psychológov o tom, ako pracovať s mladými ľuďmi a ich špeciálnymi psychologickými potrebami.

Vzdelávaj sa, pomáhaj a chráň!

Solidárny projekt, Európsky zbor solidarity (2019)

Dlhodobý solidárny projekt zameraný na budovanie a rozvoj vodcovských schopností mládeže a budovanie prvého útulku pre zvieratá v Humennom.
SK