Trainbow

Medzinárodný tréning, Erasmus+
2018

Učitelia, pracovníci s mládežou, profesori, psychológovia a tí, ktorí sa chceli nielen profesne ale aj osobnostne obohatiť a vzdelávať sa stretli vďaka podpore EÚ v Kysaku, na východe Slovenska na medzinárodnom tréningu zameranom na to ako dizajnovať, facilitovať a hodnotiť vzdelávacie aktivity zamerané na diverzitu a participáciu.

34 účastníkov, 16 krajín (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko, Estónsko, Dánsko, Gruzínsko, Grécko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Ukrajina), dvaja špičkoví tréneri MarCus Sultanito Vrecer a Pavel Vassiljev, úžasná grafická facilitátorka Olalla González a marketingová špecialistka Elisa Bodenstab a organizačný tím EduEra sa postaral o to, že IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa rozhodol vybrať Trainbow bol ako Príklad dobrej praxe za rok 2018.

Nielen tento projekt ale aj prácu našej organizácie sme prezentovali v Bruseli na European Youth Week, počas ktorého sa Trainbow umiestnil v prvej desiatke najlepších Erasmus+ Youth projektov podporených EÚ.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskej únie, programu Erasmus+ a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

SK