Let's get cross!

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+
2018

Počas 7 dní 34 pracovníkov s mládežou, učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov ale aj psychológov zo 14 európskych krajín zdieľalo svoje nápady a skúsenosti na seminári Let’s get cross! Šírili myšlienku medzisektorovej spolupráce a v neposlednom rade otvorili diskusiu medzi neziskovým sektorom, formálnym vzdelávaním – univerzitami, školami a biznis sektorom o kompetenciách, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

Počas nášho medzinárodného semináru Let’s get cross! sa uskutočnila aj konferencia s rovnomenným názvom v košickom KASÁRNE/KULTURPARKu, na ktorej sa stretli predstavitelia rôznych sektorov, verejnosť a naši účastníci semináru s rovnomenným názvom.

Pozvanie prijali ESN Košice, Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie – SAŠAP, Rada mládeže Košického kraja – RMKK, Karpatská nadácia, Košický mládežnícky parlament a neformálna skupina Change Your Self.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskej únie, programu Erasmus+ a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
SK