Trainbow

Training course, Erasmus+
2018

Učitelia, pracovníci s mládežou, profesori, psychológovia a tí, ktorí sa chceli nielen profesne ale aj osobnostne obohatiť a vzdelávať sa stretli vďaka podpore EÚ v Kysaku, na východe Slovenska na medzinárodnom tréningu Trainbow was an international training course on how to design, facilitate, and evaluate educational activities in youth work to strengthen diversity and participation.

Teachers, youth workers, professors, psychologists, and those who wanted to enrich their work portfolio and learn new methods and techniques met in Kysak, Slovakia for our international training Trainbow on how to design, facilitate and evaluate educational activities aimed at diversity and participation. organizačný tím EduEra sa postaral o to, že IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa rozhodol vybrať Trainbow bol ako Príklad dobrej praxe za rok 2018.

Nielen tento projekt ale aj prácu našej organizácie sme prezentovali v Bruseli na European Youth Week, počas ktorého sa Trainbow umiestnil v prvej desiatke najlepších Erasmus+ Youth projektov podporených EÚ.

​Funding was provided by the Slovak National Agency for ERASMUS+: Youth in Action, Key Action 1, Mobility of Youth Workers, IUVENTA.

EN