AdultLife

Cieľom projektu AdultLife je pomôcť mladým ľuďom pri vstupe do ich dospelého života.
Projekt AdultLife sa zameriava na podporu a uľahčenie procesu dospievania a vstupu do dospeláckeho života u mladých ľudí. Umožňuje im nájsť na jednom mieste kvalitné a overené informácie, ktoré hľadajú počas dospievania, prechodu zo štúdií do zamestnania a osamostatňovania sa. Rovnako sa sústreďuje na edukáciu učiteľov a pracovníkov s mládežou, s ktorými spolupracuje na tvorbe metodík zacielených na zlepšenie kvality informovanosti medzi mladými ľuďmi.
AdultLife odpovedá na otázky mladých ľudí o denno-denných problémoch pri ich vstupe do dospelého života z rôznych oblastí.
Ikona k projektu AdultLife v téme financií - ilustrované prasiatko ako spornička.
finančná gramotnosť
Ikona k projektu AdultLife v téme bývanie - ilustrovaná lampa.
bývanie
Ikona k projektu AdultLife v téme pracovný trh a zamestanie - ilustrovaná aktovka.
pracovný trh a zamestnanie
Ikona k projektu AdultLife v téme zdravia - ilustrované srdce.
zdravotná starostlivosť a duševné zdravie
Ikona k projektu AdultLife v téme občianskej participácie - tri ilustrované postavy.
občianska participácia

Čo presne je AdultLife?

  • vzdelávacie podcasty, ktoré ťa aj pobavia
  • informatívne videá
  • diár, ktorý potrebuje každý mladý človek, so všetkými dôležitými termínmi (termín podania daňového priznania, zmeny zdravotnej poisťovne, preventívnej prehliadky…)
  • online knižnica s užitočnými informáciami: metodikami, aktivitami, zdrojmi a databázou metód, ktoré môžu učitelia a pracovníci s mládežou využívať na efektívnu komunikáciu informácií s ich cieľovou skupinou
  • MOOC: online kurz pre edukátorov na tému implementácie tém dospievania do ich každodennej práce s mládežou

Časová os projektu

AdultLife tvoria organizácie z troch krajín
zo Slovenska
z Rakúska
z Portugalska
Projekt je implementovaný v anglickom jazyku, vo všetkých rodných jazykoch partnerov a sprostredkúva informácie v lokálnych kontextoch.
AdultLife je podporovaný Európskou Úniou, programom Erasmus+ a Iuventou – Slovenský inštitút mládeže.
SK