Video maker

Projekt AdultLife sa zameriava na podporu a uľahčenie prechodu do dospelosti a vstupu do dospeláckeho života u mladých ľudí. Jedným z výstupov projektu sú krátke jednoduché ilustrované videá, na ktorých výrobe sa môžeš podieľať.

AdultLife je projekt občianskeho združenia EduEra. Spolu s našimi dobrovoľníkmi vytvárame projekty neformálneho vzdelávania, ktorými zlepšujeme naše okolie.
Grafika ilustrujúca dobrovoľnícku ponuku - výzva na obsadenie pozície video maker pre projekt AdultLife.
Čo budeš robiť a v čom sa zlepšíš:
  • tvoriť postavičky a ikony
  • tvoriť jednoduché animácie pre krátke videá podľa zadaného scenáru
  • naučíš sa pracovať s vizuálnou identitou
Predpoklady: 
  • ovládanie základov práce v programoch Adobe Illustrator a Adobe After Effect alebo vhodných alternatív
SK