Toto je nová EduEra

Vitajte v 21. storočí, kedy sa všetko rýchlo mení. A medzi tými všetkými zmenami prichádzajú aj tie, ktoré sú dôležité pre našu organizáciu. Od nášho založenia prešlo viac ako 5 rokov a mnoho sa toho zmenilo. Naše projekty riešia iné potreby a sú pre inú cieľovú skupinu. Aj naši členovia dospeli. Z dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa stávajú experti a expertky na rôzne témy v rôznych smeroch vzdelávania. A práve preto náš strategický a marketingový tím prišiel s redizajnom vizuálnej identity. To ako bude nová tvár EduEry od roku 2023 vyzerať nám povedal Teo Lachkovič, spoluzakľadateľ EduEry. 

Jedinečnosť, komunita a vzdelávanie

„Stále sa držíme hlavného prvku, ktorý používame už roky, a to kruhu. Ten pre nás znamená komunitu,” hovorí Teo: „v EduEre sme naozaj ako rodina, hlavne medzi dobrovoľníkmi. Riešime spolu všetko a sme dobrí kamaráti. Avšak každý z nás je jedinečný a rovnako takí sú aj naši účastníci na projektoch. Je jedno či sú to mladí alebo pracovníci s mládežou. Za tých 5 rokov sme videli nespočetne veľa unikátnych ľudí s ešte unikátnejšími príbehmi.”

Hodnotu jedinečnosti tento rok EduEra pridáva aj vzhľadom na udalosti, ktoré sa stali v roku 2022 a chce tak posilniť inklúziu, ktorá je súčasťou vzdelávacích projektov od začiatku fungovania organizácie. „Pripomienkou jedinečnosti je jeden farebný element, ktorý zapadá medzi ostatné. Ukazuje to, že napriek tomu, že sme v komunite, každý z nás je iný a aj tak k nám zapadne,” dodáva Teo. 

Poslednou hodnotou, ktorá nás v EduEre sprevádza od založenia je vzdelávanie, na ktoré dávame dôraz od roku 2017. „EduEra je pre mňa možnosť ako pomôcť mladým ľuďom nájsť svoj potenciál, svoj hlas a ako podporovať ich plány,” povedala prezidentka Petra Papierníková pri poslednej zmene identity a práve to platí aj do dnes. 

Profesionalita

„Posledný rok – dva sme sa začali zameriavať najmä na pracovníkov s mládežou, učiteľov, pedagógov. Práve preto sme EduEru chceli viac sprofesionalizovať a pracovali sme na tom dva roky interne a aj externe v rámci projektov neformálneho vzdelávania. Tento rok sme sa odhodlali aj upraviť našu identitu, aby sme sa opäť trochu ozvlášili a ukázali, kto sme v roku 2023,” opisuje posun Teodor. 

Na vizuálnej identite pracovali dobrovoľníci a dobrovoľníčky EduEry pod vedením Teodora Lachkoviča, Lucii Sakovej a Bianky Illéšovej. 

Najnovšie články

SK