EduEra slovník

EduEra slovník

Online kampaň
2020

Slovník ponúka stručný prehľad pojmov a skratiek spojených s programom Erasmus+ a Európskym zborom solidarity.

Je určený všetkým, ktorý sa snažia zorientovať v programe Erasmus+, ale tiež v Európskom zbore solidarity. Ponúka prehľad základných pojmov a skratiek spojených s nimi a ich zrozumiteľné vysvetlenia.

SK