Online aktivity

#SomDobrovoľník

Kampaň (2020 - 2021)

Články o dobrovoľníctve, rozhovory s aktívnymi dobrovoľníkmi, zoznam dobrovoľníckych príležitostí aj možnosti ďalšieho rozvoja. To všetko je #SomDobrovoľník.

Erasmus+ webináre

Webináre (2021)

Séria webinárov zameraná na informovanie o tom, čo je program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a aké možnosti ponúkajú nielen pre mladých ľudí.

Kvízy

Online kvízy (2021)

Séria edukačných online kvízov, ktoré zábavným spôsobov vzdelávajú v témach histórie, vedy aj osobnostného rozvoja.

EduEra slovník

Kampaň (2020)

Séria príspevkoch zameraných na vysvetľovanie pojmov a skratiek spojených s programom Erasmus+ a Európskym zborom solidarity. V rámci kampane vznikol aj elektronický slovník týchto pojmov.

Aké inštitúcie má EÚ?

Kampaň (2020)

V sérií príspevkov vysvetľujeme dôležité informácie o najhlavnejších orgánoch a inštitúciách Európskej únie.
SK