Mládežnícka politika sa má robiť, pokým sme mladí – Jakub Boruv a Mladý Bardejov

Jakuba Boruva som vo svete mládežníckych aktivít pozoroval už dlhšie. Mal som možnosť sledovať jeho prácu a úspechy. Čo som si za krátky život stihol všimnúť je, že z mladého chlapca vyrástol inšpiratívny mladý muž, ktorý je dokonalým príkladom lokálneho patriota. Devätnásťročný Bardejovčan Jakub je predsedom mestského mládežníckeho parlamentu Mladý Bardejov, kde sa snaží spolu so svojimi kolegami zlepšovať svoje okolie a posúvať ho vpred. Mimo iného poukazuje na dôležitosť mládežníckej politiky na Slovensku.

zdroj: ibardejov.sk

Jakub, ako vznikol Mladý Bardejov? Pravdepodobne si sa ráno nezobudil a nepovedal si: „Wau, toto je super nápad a idem ho spraviť“. Bol niekto, kto ťa k tomu inšpiroval alebo ti pomohol?

Celý projekt začal ešte v roku 2016, kedy RMPK (Rada mládeže Prešovského kraja) organizovala v Bardejove školenie pre členov žiackych školských rád. Bolo skvelé vidieť, ako vieme spolupracovať a to, že sme z rôznych škôl nás nerozdeľuje, ale naopak nám umožňuje zdieľať rôzne pohľady a nápady. Vtedy prišiel prvý podnet, že by nebolo správne, aby sme svoj potenciál spolupráce v rámci mesta ďalej nerozvíjali.

Nasledovali diskusie s mladými na jednotlivých školách v Bardejove o tom, čo mladí potrebujú v našom meste. No kľúčovú úlohu vtedy nezohrali iba stredoškoláci a moji spolupracovníci, ale aj už existujúce parlamenty na Slovensku a v Poľsku. S nimi sme sa niekoľkokrát aj stretli. Určite by som spomenul pána riaditeľa a zamestnancov Komunitnej nadácie Bardejov, ktorí nám aktívne pomáhali pri zakladaní, či už radami alebo cez projekt Mladých Filantropov aj finančne.

Podarilo sa nám spojiť tie najlepšie príklady, a tak sme vytvorili náš originálny mládežnícky parlament počas slávnostného aktu v septembri 2017. Od tej doby nám pomáhajú zamestnanci, poslanci aj pán primátor mesta Bardejov.

Ako vlastne fungujú mládežnícke parlamenty na Slovensku? Pokiaľ viem, tak o nich nehovorí veľa ľudí, pričom sú užitočné.

Aktuálne sú mládežnícke parlamenty na okraji spektra mládežníckej politiky na Slovensku, aj keď by to malo byť presne naopak. Nemajú potrebnú stabilitu, a tak sa ich počet pomaly znižuje. Naopak v takom Chorvátsku ich počet neustále rastie, v Poľsku pribudne 100 nových mládežníckych parlamentov každý rok. Slovenské mládežnícke parlamenty sa sústredia najmä na finančne nenáročné projekty.

Práve nedostatok financií im neumožňuje realizovať ich častokrát výnimočné nápady. Na druhej strane vidíme, že sa mnohé vedia aj vynájsť a svojpomocne organizujú aktivity ešte lepšie ako organizácie, ktoré na to majú enormné zdroje. V prvom rade potrebujú byť mládežnícke parlamenty uznané autoritami za oficiálneho reprezentanta mládeže. To sa nám v Bardejove podarilo, a tak dnes reprezentujeme hlas mladých v mestských komisiách. To je zároveň najväčšia výzva mládežníckych parlamentov – byť oficiálnym reprezentantom mladých.

Považuješ sa za lokálneho patriota? Čo by si chcel ešte zlepšiť alebo posunúť v Bardejove v najbližšej dobe?

Asi ako každému Bardejovčanovi, ani mne nechýba cit pre naše čarokrásne mesto. Myslím si, že najväčšou výzvou je nevyužitý potenciál regiónu v rámci cestovného ruchu. Práve v tejto oblasti sa chcem venovať a ponúkať smart riešenia, ktoré môžu priniesť veľké množstvo pracovných miest. Zároveň by som chcel, aby Bardejov získal svoje kino/divadlo, čo je síce beh na dlhú trať, no niekde sa začať musí!

Je niečo, čo považuješ za najväčší problém? Nedávno som pozeral reportáž, kde si hovoril o tom, ako mladí Bardejovčania odchádzajú preč, je to niečo na čo hľadáš odpoveď?

Myslím si, že mladí Bardejovčania majú veľké množstvo nápadov a aj entuziazmu na ich realizáciu, ale nenachádzajú priestor ani podporu vo svojom meste. A práve to by som chcel zmeniť. Bardejov má potenciál byť najlepším mestom pre život na Slovensku, mestom inovácií. Cieľom je, aby každý mal možnosť uplatniť svoj potenciál naplno a nemusel cestovať do vzdialených miest.

Aké máš plány s Mladým Bardejovom? Chcel si sa niekedy rozrásť a pomáhať aj za hranicami mesta či okresu?

Aktuálne budú moje ďalšie kroky smerovať kvôli vzdelaniu do zahraničia (zatiaľ nemáme univerzitu v Bardejove, ale čo nie je, môže byť). Teda Mladý Bardejov bude mať nové vedenie. Teším sa, že parlament môžem odovzdať do rúk mladých a šikovných ľudí. Samozrejme, neplánujem odísť úplne. Chcem byť stále nápomocný a sem-tam zorganizovať aj nejaký ten vlastný projekt s mladými v Bardejove. Myslím si, že sme už dávno presiahli hranice mesta aj krajiny tým, že inšpirujeme iných mladých ľudí svojím príkladom, že sa to dá.

Je niečo, čo by si chcel povedať Slovensku, ak by si vedel, že musíš odísť na dlhú cestu mimo krajiny?

Asi by som odkázal každému jednému človeku, nech sa nebojí začať, spraviť ten povestný prvý krok. Pri všetkom sa človek na začiatku bojí, ale iba tak sa dá niečo dosiahnuť, dať životu zmysel.

Jakub, ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov.

Najnovšie články

SK