Stres ako strašiak spoločnosti – ako sa ho (ne)zbaviť?

Stres je niečo, čo si tvoríme my sami v našej hlave, a tak som ho skrátka prestal vytvárať. Môžeme sa rozhodnúť pre nekonečný pokoj a radosť aj keď sme práve uprostred obrovského chaosu.

 Brendon Burchard

Stres je dnes už každodennou súčasťou našich životov. Častokrát je predstavovaný ako strašiak spoločnosti, pričom sa dozvedáme iba málo o jeho skutočnej úlohe a pozitívnom vplyve vo svete každého z nás. 

Chlapec strácajúci sa v povinnostiach

Čo je stres?

Je prirodzenou fyzickou a duševnou reakciou na situácie, ktoré organizmus vníma ako hrozbu. Spúšťa sa obranná telesná reakcia, ktorá nás uvádza do pohotovosti a snaží sa so záťažou vyrovnať – to má na svedomí naše potiace sa ruky, zvýšený krvný tlak či búšenie srdca. Do akej miery je však pre nás stres skutočne škodlivý?

Pôvodne vôbec nemal byť nepriateľom. Zbystruje naše zmysly, vypína v danom okamihu nepotrebné procesy, vkladá všetku energiu do svalov a pripravuje nás na boj alebo útek. Takáto odpoveď organizmu zvykla byť prospešná najmä pre našich predkov v životu nebezpečných situáciách. 

Dnes sme však na stres omnoho citlivejší. Jeden z hlavných dôvodov je fakt, že sa často staviame do stresujúcich situácií, v ktorých sa neocitneme inde ako v našej vlastnej mysli. Práve takéto myšlienky majú tendenciu sa vracať, a tým nás v stresovej reakcii udržiavať oveľa dlhšie ako je potrebné. Toto je jeden z dôvodov, prečo vzniká dlhodobý stres, ktorý má na naše zdravie značný vplyv. Okrem fyzického tela ovplyvňuje aj našu psychickú stránku a vnútorné prežívanie. Aj krátkodobý stres vyvoláva pocity miernej úzkosti alebo frustrácie, no ten dlhodobý môže viesť až k vyhoreniu, úzkostným poruchám či depresii.

Ako sa so stresom vyrovnať?

V prvom rade je potrebné prijať ho ako prirodzenú súčasť nášho prežívania a vnímať ho ako niečo, čo človek nikdy nebude schopný úplne eliminovať. A ani to nie je potrebné! Pozorovaním vlastných reakcií na stresové situácie sa môžeme učiť tomu, čo v nás stres vyvoláva – pomenovať stresory a to, do akej miery na nás vplývajú. Učiť sa, ako žiť so stresom ruka v ruke.

Primárnym bodom je rozlíšiť pozitívny stres od toho negatívneho a vzdať sa presvedčenia o jednostrannom tvrdení negatívneho vplyvu prežívania stresu. Jeho optimálna hladina môže pôsobiť ako kreatívna a motivačná sila, vedúca človeka k zvýšeniu produktivity – takto pôsobiaci stres je označovaný ako eustres. V prípade prežívania distresu, teda vyššie spomínaného chronického stresu, je možné osvojiť si zvyky, ktoré pomáhajú ho eliminovať. 

Medzi tieto zvyky môžeme zaradiť napríklad dýchacie cvičenia, fyzickú aktivitu, správny spánkový režim, zdravšie stravovanie sa alebo iný tebou overený spôsob. Kľúčové a potrebné však nie je iba odhodlanie, ale vedomé rozhodnutie, sľub samému sebe, že sa akejkoľvek z týchto spomínaných aktivít budeš venovať pravidelne. A to nielen keď je stres prítomný, ale aj za jeho neprítomnosti ako prevencii pred budovaním dlhodobého, chronického stresu.

Nápomocný ti môže byť napríklad Habit Tracker, do ktorého si vieš spísať aktivity, ktorým sa počas dňa plánuješ venovať, a tak si vytvoriť udržateľnú rutinu. Ak nemáš dostatok motivácie, alebo nevieš kde začať, podeliť sa so svojím okolím vôbec nie je hanbou. Vo dvojici bude boj o čosi ľahší a hľadanie motivácie menej náročné. Naučme sa udržať stres v miere, ktorá nás motivuje prekonávať seba samých, zdolávať prekážky a osobnostne sa rozvíjať. 

Ak sa chceš o podobných témach nielen z oblasti duševného zdravia dozvedieť viac, sleduj náš projekt AdultLife!

Zdroje: 

Najnovšie články

EN