SAIDE stavia mosty medzi školou a prácou

Keď som bol na strednej škole, nezaujímal som sa, čo so mnou bude v budúcnosti. Občas mi to napadlo, no tú myšlienku som vždy odložil, pretože mi prišla príliš komplikovaná na večerné hodiny. Momentálne končím prvý stupeň vysokej školy a úprimne povedané, ani teraz som si nie istý, čo so mnou bude ďalej.

Našťastie sa dnes stredoškoláci vôbec nemusia báť. Aj počas momentálnych podmienok vzniká mnoho organizácií a iniciatív, ktoré pomáhajú mládeži a slovenskému vzdelávaniu. Jednou z nich je aj SAIDE – Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Jej členovia pomáhajú prepájať formálne vzdelávanie s neformálnym a aj s trhom práce. Porozprával som sa s ich výkonným riaditeľom Dominikom Hamajom.

Dominik Hamaj

Je spoluzakladateľom Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Predtým, ako prišiel do SAIDE bol súčasťou Emoji Media či AR Visual.

zdroj: Dominik Hamaj – archív

Dominik, ako by si vysvetlil SAIDE?

V rámci SAIDE vytvárame projekty, ktoré prepájajú formálne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a trh práce s cieľom rozvíjať tento ekosystém, a teda na konci dňa zabezpečovať čo najkvalitnejšiu prípravu študentov na meniaci sa svet práce. V praxi teda hľadáme problémy, ktorým jednotlivé subjekty v tejto oblasti čelia a cez jednotlivé aktivity sa snažíme dané problémy riešiť.

Kedy a ako ste SAIDE založili? Čo ste vtedy pociťovali? Aký bol ten prvotný príbeh založenia tejto platformy?

Asociácia ako taká vznikla na prelome rokov 2019/2020. Každopádne, vznikla na základe našej predchádzajúcej aktivity BeREADY FOR THE FUTURE, čo je konferencia o budúcnosti trhu práce určená práve študentom. V tom období sme zbierali spätnú väzbu aj na naše ďalšie nápady v rámci oblasti vzdelávania a pohrávali sa s myšlienkou založenia takejto väčšej organizácie. Následne, po premyslení konceptu a pozitívnej spätnej väzbe, sme sa rozhodli do toho pustiť naplno.

zdroj: Dominik Hamaj – archív

Všimol som si, že máte niekoľko programov pre študentov v rôznom veku. Mňa osobne najviac zaujal program s názvom Budúcnosť práce, kde ukazujete študentom a študentkám, aký je svet práce a pripravujete ich na budúce povolanie. Ako prebieha tento proces? Čo všetko by mal študent už vedieť a čo sa naučí priamo vo vašom programe? Prípadne, ako sa viem ako stredoškolák prihlásiť do tohto programu?

Pre správnosť by som len dodal, že jednotlivé programy definujú oblasť, v ktorej následne prichádzame s konkrétnymi, vzájomne nezávislými, projektami. Ak teda študenta zaujíma táto oblasť, tak by som potom odporučil sledovať už jednotlivé projekty, s ktorými priebežne prichádzame. Obsah každého projektu je totižto niečím iný. V rámci programu Budúcnosť práce sme napríklad v roku 2019 vytvorili 3 konferencie, na ktorých sme sa venovali práve tejto téme pred viac ako 1500 stredoškolákmi zo všetkých regiónov západného a východného Slovenska.

Čo je podľa teba najväčšia chyba, s ktorou sa stretávaš pri študentoch a študentkách? Čomu by sa mali na trhu práce vyvarovať?

Stretávam sa s tým, že študenti vôbec nemajú k tejto oblasti ich života strategický prístup – často je priam až ľahkovážny. Príprava na svet práce už dávno nie je len o tom, ktorú školu som absolvoval. Je to ako keď si chcete postaviť dom. Pokiaľ k tomuto procesu nepristupujete s patričnou uvedomelosťou, môžete skončiť na mieste, kde nebudete šťastný či šťastná alebo ešte horšie – skončíte úplne bez „domu”.

Mladí ľudia by sa preto mali zamýšľať nad aktivitami, ktorým sa venujú počas svojho štúdia a pýtať sa samých seba, či ich aktivity korelujú s náplňou práce, ktorú by reálne chceli raz vykonávať. Ak si študent ešte nie je istý, akým smerom by sa chcel uberať, tak ako prvý krok odporúčam zistiť o sebe čo najviac informácií. Existujú testy ako MBTI alebo DISC, ktoré vám pomôžu získať nadhľad nad samým sebou. Na základe týchto informácií si človek dokáže potom uvedomiť, aký typ práce by ho mohol v živote napĺňať.

Okrem iného organizujete aj súťaž BeREADY AWARDS – o čo presne ide? Čo to dáva študentom, ktorí sa súťaže zúčastnia? Kto a ako sa do nej môže zapojiť?

BeREADY AWARDS je súťaž, kde študenti riešia vopred zadaný problém, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň majú možnosť vyhrať pre seba i svoju školu finančnú odmenu. Celý program prebieha na našej digitálnej platforme, kde sa jednotlivé študentské tímy spájajú, vzdelávajú a následne pracujú na riešení problému. Tento projekt sme vytvorili ako takú reflexiu aktuálnej situácie na trhu. Celý svet práce a vzdelávania sa musel takmer zo dňa na deň preklopiť primárne do online priestoru.

Školy sa učia, ako v takomto priestore plnohodnotne vyučovať a firmy sa zase učia, ako efektívne riešiť problémy a prichádzať s výsledkami v takejto situácii. Absolvovaním nášho programu študenti získavajú kľúčovú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Vedieť spolupracovať čisto v online priestore, riešiť tam reálne problémy a prichádzať s konkrétnymi výsledkami, a zároveň sa tam učiť nové informácie a nadobúdať zručnosti je neoceniteľný set, ktorý keď potom vytiahnu na pohovore alebo zahrnú do svojho životopisu, tak ich dokáže postaviť do veľmi dobrej pozície. Registrácia je už spustená a bude prebiehať až do 14. novembra 2020. Čo sa týka širších organizačných informácií, tak tam odporúčam navštíviť náš web beready.sk.

zdroj: Dominik Hamaj – archív

Predpokladám, že pri vytváraní niečoho ako je SAIDE sa zíde každá ruka. Ako vám môžu študenti, ale aj dospelí pomôcť?

To je pravda. V rámci tímu sa nám vždy hodia ďalšie pomocné ruky. Momentálne by sme radi rozširovali naše pôsobenie o nové projekty. Aktivít, ktoré by sme chceli pridať, máme mnoho, čiže priestor na sebarealizáciu a tiež získavanie nových skúseností tu určite je. Ak sa niekomu naša myšlienka páči a chcel by byť nejakým spôsobom jej súčasťou, tak budem rád, ak ma kontaktuje. Rád sa o tom porozprávam.
Čo sa týka partnerstiev so spoločnosťami a inými organizáciami, tak tam očakávame najmä kladný postoj k vízii tejto komunity, ochotu spolupracovať s ostatnými členmi a ochotu diskutovať o nových riešeniach a ich aplikácii v praxi.

Vďaka za rozhovor, Dominik. Verím, že vašim projektom sa bude naďalej dariť.

Viac o asociácií sa môžete dočítať na webovej stránke saide.sk.

Najnovšie články

EN