29. apríl – Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami

Na 29. apríla už jedenásty rok pripadá Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Jeho cieľom je rozvíjať porozumenie medzi staršími a mladšími, ich vzájomné vymieňanie si zážitkov, skúseností či vedomostí.

Čoraz viac sa stretávame s pojmom generation gap (generačný rozdiel). Ide o fenomén, ktorého podstata je vo vzájomnom vzďaľovaní sa generácií. Mladí nemajú záujem o starých a starí nerozumejú mladým. Rozdiely sa môžu prejaviť v názoroch či hodnotách a môžu vyústiť do problémov.

Už niekoľko rokov sa tejto problematike venuje aj organizácia AGE (Európska platforma starších ľudí). Jej cieľom je vytvoriť úniu, ktorá bude mať pozitívny vzťah k starnutiu, a v ktorej má každá generácia dôležitú úlohu a postavenie.

Rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Hlavným motívom bol fakt, že Európania sa dožívajú čoraz vyššieho veku v dobrom zdraví a tento deň má slúžiť ako pripomenutie možností, ktoré vitálne starnutie prináša. Aj Slovensko sa zapojilo do aktivity generation@school. Počas nej sa žiaci z viac ako štyridsať slovenských škôl stretli so seniormi. Spoločne si vymieňali názory a skúsenosti. 

Dôkazy toho, že medzi deťmi a dôchodcami to môže fungovať, netreba hľadať ďaleko. V Kremnici sa spojil domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s detským domovom. Spolupracovali na rôznych kreatívnych či iných záujmových činnostiach. Seniori ukazovali deťom svoje izby, delili sa s nimi o skúsenosti. Taktiež sa spolu učili prekonávať sluchové bariéry, ktoré boli na oboch stranách. Denník Sme tiež prišiel s príbehom seniorov, ktorí v Prievidzi učili deti variť tradičné jedlá a na oplátku ich mladí učili pracovať s modernými technológiami. 

Je vidieť, že generácie medzi sebou môžu fungovať v perfektnej symbióze. Stačia na to skupiny odhodlaných ľudí, ktorí si uvedomujú, ako sa navzájom vieme obohatiť. Ale niekedy na to nepotrebujeme ani organizácie. Veľa vecí môžeme či už s našimi rodičmi, ale aj so starými rodičmi, vymyslieť sami. Často z našej strany stačia maličkosti. Prísť na návštevu, porozprávať sa, pýtať sa na ich život, ísť sa prejsť.

Sú tu však aj komplikovanejšie veci. Vysvetľovanie, ako fungujú počítače či mobily. Pokiaľ už strácate nervy, myslite na to, že o 40 rokov možno aj vy sami budete potrebovať pomoc od vašich detí či vnúčat, napríklad s ovládaním teleportu.

Pokiaľ sa aj v tomto neľahkom čase chcete skontaktovať so staršou generáciou a nechcete ich ohroziť osobnou návštevou, zavolajte im alebo buďte trochu staromódni a pošlite im list či pohľadnicu.

Autorka: Gabriela Václavíková

Najnovšie články

EN