Emma Miklášová z TEDxYouth

Pointou TEDxu nie je mať čo najznámejších rečníkov, ale ľudí, ktorí majú čo povedať.

Emma Miklášová pracovala ako projektová manažérka TEDxYouth tímu. Organizovala eventy, koučovala speakrov, riešila komplikácie. TEDx je nezisková organizácia zameraná na „myšlienky hodné šírenia”. Prvá štvordňová TED konferencia sa konala v Kalifornii v roku 1984. Od tej doby vzniklo mnoho miestnych podujatí, ktoré vystupujú pod značkou TEDx – x znamená nezávisle organizované podujatie TED. Jedným z nich je aj spomínaný TEDxYouth „@Bratislava” tím.

Emma Miklášová (zdroj: osobný archív)

Emma študuje na strednej škole LEAF Academy, ktorá je známa najmä vďaka americkému spôsobu výučby. Jej skúsenosti tu ani zďaleka nekončia, stážuje aj v organizácii Červený nos. Poslaním organizácie je prinášať radosť a smiech do slovenských nemocníc. Emma nám odkryla aj svoje plány do budúcna.

Pracovala si ako projektová manažérka TEDxYouth tímu v Bratislave. Ako si sa k tejto práci dostala?

Bola som projektovou manažérkou TEDxYouth@Bratislava 2020, momentálne je projektovou manažérkou iná členka tímu. Každý rok sa to mení. Do TEDxYouth som sa pridala v septembri 2018 a v lete 2019 som vyhrala voľby na projektovú manažérku. Rozdeľovala som úlohy ostatným dobrovoľníkom, pripravovala som tímové stretnutia či riešila konflikty. Tiež som bola zodpovedná priamo za konferenciu.

Podľa čoho vyberáte speakrov?

Snažíme sa čo najviac čítať a vyhľadávať zaujímavých ľudí okolo nás. Tento ročník sme sa účastníkov pýtali na tipy na rečníkov, čo nám určite pomôže s väčšou rozmanitosťou. Pointou TEDx nie je mať najznámejších rečníkov, ale ľudí, ktorí majú čo povedať študentom, a ktorí niečo dokázali. Jedným z našich momentálnych cieľov je tiež napríklad popularizácia vedy.

Ako vyzerá koučovanie a príprava speakrov pred vystúpením?

Máme tím, ktorý je za rečníkov zodpovedný a celý proces začína už pár mesiacov pred eventom. Každý rečník sa stretáva s dvomi členmi tímu, ktorí mu pomáhajú sa dostať od osnovy talku až po samotné vystúpenie a dávajú mu spätnú väzbu ohľadom rozprávania na verejnosti či ako zapôsobiť na mladých ľudí.

Tvoje obľúbené zahraničné TEDx vystúpenie je od Jon Ronsona: Strange answers to the psychopath test, ktoré je tvoje obľúbené slovenské TEDx vystúpenie?

Keďže by som sa v budúcnosti chcela venovať forenznej psychológii, na našom TEDxe sa mi najviac páčil talk od Pavla Zbojeka, bývalého riaditeľa väznice v Leopoldove, ktorého som koučovala. Na TEDxBratislava som si veľmi užila napríklad talk o ADHD od Jessicy McCabe.

Čo ti TEDx priniesol do života?

Určite som sa naučila veľa, najmä čo sa týka komunikácie a práce v tíme. Keďže som introvert, bolo pre mňa na začiatku veľmi ťažké rozprávať sa s členmi tímu a riešiť konflikty, ale postupom času sa to (dúfam) zlepšilo. Tiež som sa učila, ako si lepšie deliť čas a čo robiť, keď je toho na mňa príliš veľa.

Organizačný tím TEDxYouth @Bratislava v kinosále s veľkým nápisom podujatia.
organizačný tím TEDxYouth @Bratislava

Študuješ na netradičnej strednej škole LEAF Academy, ktorá je inšpirovaná americkým školským systémom. Prečo si si vybrala práve LEAF?

Momentálne som v treťom ročníku LEAF Academy. Vybrala som si túto školu po svojej účasti na LEAF Summer English Camp 2015 a viacerých LEAF programoch. Chcela som od svojho vzdelania viac, ako len memorovanie a chcela som sa učiť v angličtine. Taktiež sa mi páčil koncept internátu, keďže som pôvodne z Liptova.

Je to klasický typ internátu, na ktorý sme na Slovensku zvyknutí alebo sa skôr podobá campusu v Amerike?

Myslím, že to je taký mix, keďže nebývame hneď pri škole, ale do školy dochádzame. Určite sa to líši od slovenských internátov veľkým dôrazom na komunitu a rôzne spoločné aktivity. Napríklad súťaže medzi chodbami či pravidelné podujatia v rámci chodieb, ktoré organizujú študenti.

V čom sa LEAF odlišuje od bežnej strednej školy?

V prvých dvoch ročníkoch máme úplne iné osnovy a predmety sú zamerané najmä na projekty a prezentácie. Väčšinou nemáme veľa testov či známky. V posledných dvoch ročníkoch máme viacero predmetov na výber a robíme americké skúšky AP (Advanced Placement). Taktiež máme medzinárodných študentov, rozprávame sa takmer stále po anglicky a všetci bývame na internáte. Sme pomerne malá škola (okolo 100 študentov) a dávame veľký dôraz na komunitu, zahŕňajúc aj učiteľov, s ktorými máme často priateľské vzťahy.

Aké projekty či aktivity plánuješ realizovať v najbližšom období?

Budem sa stále venovať TEDxu v rámci logistiky, venue, registrácie a organizovať viaceré školské podujatia. Momentálne stážujem v Programe expertného dobrovoľníctva, pomáham na Ústave experimentálnej psychológie v Slovenskej akadémii vied (SAV) a pripravujem sa na Scholastic Assessment Test (SAT). Od septembra budem pomáhať pár učiteľom s hodinami slovenčiny a umenia. Budúci školský rok sa plánujem zamerať na školu, prihlasovanie na univerzity a brigádu v Červenom nose. V rámci školy tiež pomáham organizovať rôzne podujatia a angažujem sa v krúžkoch a školskej rade.

Ďakujeme za rozhovor a Emme prajeme veľa úspechov!

Zdroje:

Najnovšie články

EN