Useful links

Travelling and meeting new people

WebsiteComment
www.couchsurfing.orgCouchsurfing platform is one of the most popular site for meeting local people, who offer free couch for sleep or you can meet them for coffee.
www.spottedbylocals.comApplication Spotted by locals will help you to find local places in different cities, if you are searching for the local atmosphere just put on Google: local life.
www.bewelcome.orgSimilar to couchsurfing, less members, but it is a growing community. They are still not-for-profit, open source, and exclusively run by members in a transparent and democratic way.
freewalkingtour.comFree Walking Tours are well known alternative for a tourist guides. Google Free Walking Tour (+ city).
hitchwiki.org/en/Where_to_hitchhikeHitchhiking is the most funny way how to travel and meet you people, it is worthy to try with someone experienced or with your friends for fun.
hitchwiki.org/maps/Hitchhiking map.
www.trustroots.orgTravelling community.
www.warmshowers.orgCommunity for bike people, free worldwide hospitality exchange for touring cyclists.
www.facebook.com/groups/FREE.NOMADSNOMADS is an online community for sharing ideas & information on low-budget / moneyless / low-impact ways to live sustainably on the road.

Volunteering

WebsiteComment
www.workaway.infoVolunteering options all around the world in different categories. For contacting hosts, membership required.
www.worldpackers.comVolunteering options all around the world in different categories.
www.helpx.netVolunteering options all around the world in different categories. For contacting hosts, membership required.
wwoof.netVolunteering opportunities in organic farms. For contacting hosts, membership required.
europa.eu/youth/volunteeringEVS - European volunteering Service - opportunity for young people for volunteering up to 1 year, this option is long-term.
europeanvoluntaryservice.org/find-evsEVS - European volunteering Service - opportunity for young people for volunteering up to 1 year, this option is long-term.
www.workingabroad.com
www.onetwo-tree.comVolunteering in Central America.
www.helpstay.com
www.mladiinfo.eu
www.facebook.com/groups/slowtravelvolunteerFacebook group for volunteer options all over the world.
www.voluntouring.orgFree list of volunteering opportunities all around the world.
www.facebook.com/groups/EVS.vacancyFacebook group for EVS vacancies.
inex.skInex volunteering platform.

www.dobrovolnictvoba.sk/o-nas

Chceš nezištne pomáhať iným cez dobrovoľnícku činnosť? Bratislavské dobrovoľnícke centrum je občianske združenie, ktoré komunikuje s dobrovoľníkmi a odporúča ich do samotných organizácií.

www.dobrovolnictvo.sk

Poslaním národného dobrovoľníckeho centra je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Je zastrešujúcou organizáciou pre viac ako 400 organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi po celom Slovensku.

Self-development

WebsiteComment

www.trainbra.in/sk/teacher.php

Na webovej stránke TrainBra.sk majú študenti základných a stredných škôl možnosť dozvedieť sa informácie o kritickom myslení, ktoré je v súčasnosti veľmi žiadanou zručnosťou potrebnou do ich života. Študenti tu majú možnosť osvojiť si tieto požadované zručnosti prostredníctvom vypracovania pracovných listov, sledovaním videí i plnením interaktívnych úloh.

www.onlinezivakniznica.sk

Na webovej stránke nájdeš mnoho video-príbehov ľudí kráčajúcich životom s určitými prekážkami v spoločnosti, ktorí našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a podeliť sa oň s ostatnými. Týmto máš aj ty možnosť zamyslieť sa a hľadať riešenie toho, ako spolu začať hovoriť a pokúsiť sa o zastavenie poukazovania na rozdiely a predsudky, ktoré sú medzi nami.

www.challengest.com

Challengest prepája mladých ľudí s business sektorom cez rôzne online výzvy mnohých firiem, ktorého cieľom je pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na pracovnom trhu.

www.zmudri.sk

Zmudri je nezisková online platforma pre mladých ľudí ako si aj ty. Prináša ti všetko to čo v škole nedostaneš. Sú to napríklad overené informácie na témy, ktoré sa ti v bežnom živote zídu. Sú ti užitočné pre tvoje napredovanie, praktické tipy a rady ako sa bez problémov začleniť a udržať v dospeláckom svete. Pripravuje kurzy na dôležité témy ako je kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a iné

www.newshores.crs.org.pl/sk#hra

„Nauru Game for Active Citizenship of Europe“ online hra je určená pre väčší počet hráčov so silným dôrazom na aktívne zapájanie sa do hry a priamu komunikáciu medzi hráčmi. Je určená pre žiakov základných, stredných ale aj vysokých škôl. Cieľom hry je podporovať otvorené a inovatívne vzdelávanie a prierezové zručnosti prostredníctvom vysoko participatívnych nástrojov, zvýšiť ekologické postoje, zmysel pre podnikanie a hodnotu participácie a mnohé iné.

www.aiesec.sk

AIESEC je mládežnícka organizácia, ktorej poslaním je na Slovensku ponúknuť mladým ľuďom príležitosti osobného a profesionálneho rozvoja. Globálna platforma pre mladých ľudí, ktorí skúmajú a rozvíjajú svoj vodcovský potenciál.

www.rozbehnisa.sk/rozbiehator

Iniciatíva „Rozbehni sa“ je tu pre všetkých, ktorí chcú rozvinúť svoju tvorivosť a rozbehnúť svoj nápad. Nevadí, ak si absolútny začiatočník a o podnikaní nemáš ani šajnu. Pomôžu ti nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby mohol byť z neho fungujúci biznis. Absolvuj bezplatnú podnikateľskú prípravu a sprav prvé kroky k rozbehnutiu podnikania so štartovacím balíkom. Zároveň môžeš absolvovať bezplatnú podnikateľskú prípravku a získať štartovací balík pre rozbehnutie tvojho nápadu.

https://youtu.be/upcE9L0x4FI

Projekt v rámci ktorého sa pravidelne vytvárajú videá, v ktorých sa hovorí o dôležitých a aktuálnych témach, ktorými je napríklad závislosť na sociálnych sieťach, čo všetko o tebe vie internet, ako napísať motivačný list, ako sa zbaviť závislosti, ako funguje európska únia a mnohé iné. 

www.sk.sheeplive.eu

Projekt zameriavajúci sa na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Prostredníctvom krátkych rozprávok je prezentovaná myšlienka, že účinná prevencia je práve vtedy, keď sa rozpráva o tom riziku predtým než sa s ním deti stretnú. Formou animovanej rozprávky je povedané, že internet je super, prináša obrovské množstvo pozitívnych vecí ale môže priniesť aj ohrozenie.

www.europa.eu/youth/home_en

Európsky portál pre mládež ponúka mladým ľuďom ako si ty, ktorí žijú, učia sa a pracujú v Európe informácie o príležitostiach a iniciatívach v Európe i mimo nej, ktoré sú pre nich zaujímavé. Zameriava sa na mladých ľudí, ale aj na ďalšie zainteresované strany pracujúce v oblasti mládeže (mládežnícke organizácie, pracovníci s mládežou, tvorcovia politík atď.).

Education stuff

WebsiteComment

www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w/videos

MOOC (Massive open online course) sú v doslovnom preklade masívne otvorené online kurzy. Ide o kvalitné online kurzy, ktoré vďaka prelomovej myšlienke zdokonalili vzdelávanie a zmenili tradičnú výuku a koncept učenia sa. Jednou z ich najväčších výhod je sprístupnenie bezplatných kurzov online a to priamo k jednotlivcom domov.

www.mooc.org

Open online courses: MOOC, education for free.

www.edx.org

Online courses on different topics.

www.coursera.org

Online courses on different topics.

www.futurelearn.com/courses

Online courses on different topics.

www.eaktovka.sk

Chceš odľahčiť svoju aktovku? Zaregistruj sa a získaj tak prístup ku digitálnym učebniciam. 

Scholarships and exchange programmes

Website


Comment

visegradfund.org

Scholarships in the countries of V4 - Poland, Slovakia, Czech and Hungary. Opportunity to get grants for your projects.

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Erasmus + is an opportunity for students in Europen Union to study for 1 or 2 semester abroad. For more information you can ask in your university. If your university will not provide placement, you can apply as a Freemover.

www.facebook.com/groups/youthforeuropean

Youth exchange for Europians.

www.facebook.com/groups/354533157925089

Youth projects.

www.facebook.com/groups/520036428064646

Youth projects Czech Republic.

www.facebook.com/groups/159326884104929

Youth projects Slovakia.

www.salto-youth.net

You can find training opportunities and Erasmus+ programmes.

granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx

Slovak information agency, that collects information about scholarships and grants. Website is mainly for people who apply from Slovakia, but you can find useful information there and check if it is applyable to your country.

scholarship-positions.com

Information platform for scholarships.

Art residencies

In case you are artist, you can search for several art residencies all around the world.

www.heysuccess.com

Opportunities abroad - internships and scholarships.

www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/

Facebook group for EVS vacancies.

www.culturalfoundation.eu

The European Cultural Foundation initiates and supports cultural exchange and creative expression across wider Europe.

aiesec.org

It is an international non-governmental not-for-profit organization that provides young people with leadership development, cross-cultural global internships, and volunteer exchange experiences across the globe.

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus for young entrepreneurs.

www.starofeurope.eu

Zisti ako zorganizovať E + Mládežnícku výmenu krok za krokom. V online kurze „Star of Europe“ alebo „Hviezda Európy“ zistíš, čo znamená Mládežnícka výmena v rámci programu EÚ Erasmus + Kľúčová akcia 1 – od nápadu, po vyhodnotenie projektu až po následné činnosti. 

www.saia.sk

Slovenská akademická informačná agentúra je mimovládna nezisková organizácia, ktorá napomáha k internacionalizácií vzdelávania a vedy na Slovensku. 

Dozvieš sa tu najaktuálnejšie informácie o štipendijných výzvach, ponukách, ako aj pripravovaných seminároch, webinároch, konferenciách, školeniach a iných podujatiach.

www.euroeducation.net

Stránka slúži ako databáza univerzít v Európe kde sú prezentované užitočné informácie o viac ako 900 univerzitách akadémiách a školách, ktoré sú určené na pomoc študentom pri výbere najrozmanitejších bakalárskych a magisterských študijných odborov.

www.studyineurope.eu

Stránka poskytuje informácie o možnostiach štúdia v Európe. Priebežne kontroluje tisíce programov od štátov akreditovaných inštitúcií z celej Európy, aby ti pomohli začať študovať v Európe.

www.internationalscholarships.com

Vyhľadávač štipendií v zahraničí je popredný zoznam internetových zdrojov s informáciami o finančnej pomoci pre študentov, ktorí chcú študovať v cudzej krajine.

www.scholarships.sk

Národný štipendijný program SR podporuje študijnú/výskumnú/učiteľskú/umeleckú mobilitu zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a výtvarníkov na vysokých školách a výskumných organizáciách.

Internships and jobs

WebsiteComment
globalplacement.com
www.goabroad.com/intern-abroad
www.trainingexperience.org
www.chinaplus.eu
heysuccess.com
www.devnetjobs.orgFor development jobs,including ngos in India and Indonesia.
culture360.asef.orgFor cultural opportunity.
www.workspaceeurope.sk/studenti/ponuka-staziInternships from Erasmus+ programme.

www.euraxess.sk

Nájdeš tu informácie o štipendiách a grantoch na výskumnú mobilitu v zahraničí, otvorených pozíciách vo výskume, vízach, zdaňovaní, sociálnom zabezpečení či zdravotnom poistení.

Sharing economy

WebsiteComment
www.blablacar.comCarsharing.
nevyhazujto.czTranslation is: dont throw it. It is platform where you can advertise or find things for free. This is a czech website, but each country has their own modification. Just search for the term: free stuff websites, exchange, swap... In your language.
www.freecycle.orgPlatform for posting things, that you dont need anymore, exchanges, free gifting.

Cheap flights

WebsiteComment
www.kiwi.comThere are many of cheap flights searching websites, where you can find ticket in really low price. There is only one rule, you have to dice quickly and buy in almost immediately when you find your treasure.
www.jaknaletenky.cz
zaletsi.cz
Facebook groups with cheap flights offers
Low cost airlines - AirAsia, Ryanair, Wizzair, EasyJet, Fastjet
www.holidaypirates.comCheap deals, promotions, error fares are listed here. Not only flight tickets, but holidays, cruises as well.
www.skyscanner.netEasy platform for finding the best tickets. Filters can be set to search for the cheapest flight in the month, time period.
www.facebook.com/travelfreeTravel free facebook page.
www.facebook.com/AZair.czAZair faceboook, or alternatively web: www.azair.cz.

Others

WebsiteComment

www.youtube.com/results?search_query=%23V%C3%BDletynaslepo

#VýletyNaslepo na miesta a stretnutia s ľuďmi, voči ktorým existujú v našej spoločnosti mnohé stereotypy a predsudky.

www.qualitymobility.app

Máš nápad na projekt mobility ale nevieš ako vytvoriť projektovú žiadosť? Chceš, aby tvoj projekt bol kvalitný a aby všetci o ňom hovorili ako o skvelom projekte? Zasekol si sa pri hľadaní vhodných zdrojov pre tvorbu tvojho projektu? Vďaka aplikácii Q!App tvorba projektovej žiadosti nikdy nebola jednoduchšia.

www.referaty.centrum.sk/moje-referaty

Referáty.sk sú službou, určenou k výmene informácií medzi študentami všetkých vekových kategórií. Ak máš zaujímavý referát, či študijný materiál, pridaj ho na Referáty.sk a možno tým pomôžeš stovkám ďalších študentov na Slovensku a aj v zahraničí.

www.tabory.sk

V tomto virtuálnom katalógu detských a mládežníckych táborov je ponúkaný zoznam takmer všetkých slovenských táborov, ktoré by si inak musel hľadať na internete. Avšak neorganizujú žiaden tábor uvedený v databáze,  preto musíš kontaktovať priamo organizáciu kliknutím na odkaz v katalógu.

www.stalosato.sk

Stalo sa Ti, že Ťa niekto na internete oslovil a pýtal sa Ťa otázky, niekedy až intímne, ktoré Ti neboli príjemné? Stalo sa Ti, že Ti bez žiadania poslal svoje nahé fotky alebo ukazoval podobné zábery na videokamere? Alebo od Teba niečo podobné žiadal a nútil Ťa do toho? Stalo sa Ti, že sa ti niekto vyhráža, že Tvoje fotografie alebo videá zverejní alebo tak urobil? Ak sa to deje alebo stalo Tebe (alebo niekomu v Tvojom okolí), môžeš mať pocit, že nie je cesty von. Preto bola vytvorená táto stránka, kde nájdeš všetky informácie o tom, ako a kde získať pomoc. Nie si v tom osamote. Pomoc a riešenie VŽDY existuje!

www.ldi.sk/mladez1/116-111/

Linka detskej istoty. Nenachádzaš odpovede na svoje otázky, ktoré ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine, či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať?

www.dobralinka.sk/uzitocne-kontakty/

Potrebuješ pomoc? Ubližuje Ti niekto alebo máš otázky, na ktoré nevieš odpovedať? Vysmieva sa Ti niekto? Máš strach a nevieš, čo máš urobiť? Pohľadaj niekoho v Tvojom okolí, komu dôveruješ (priateľ, spolužiak, učiteľ, rodič, teta, ujo...), nezostávaj so svojím problémom sám. 

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

Europass je súbor online nástrojov a informácií, ktorý Ti pomôže naplánovať každý krok v tvojom vzdelávaní a kariére. Umožní ti tak efektívne prezentovať tvoje zručnosti a kvalifikácie vo všetkých krajinách Európy, a to či už počas štúdia, pri nástupe do tvojho prvého zamestnania alebo pri hľadaní nových výziev.

www.iedu.sk

Táto stránka obsahuje informácie rezortu školstva užitočné pre školy, žiakov, študentov, učiteľov, resp. iných používateľov, ktorí sú zapojení v mnohých realizovaných projektoch.

Institutions and organisations

WebsiteComment

www.icm.sk

Cieľom Informačných centier mladých je poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež v konkrétnych tematických oblastiach. Informácie sú overené a aktuálne. Konzultácie sú vždy anonymné a prispôsobené potrebám klienta.

www.iuventa.sk

IUVENTA je štátna inštitúcia riadená priamo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny. Poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

www.mladez.sk

Rada mládeže Slovenska zastrešuje najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku. Medzi nimi je možné nájsť organizácie, ktoré sa zaoberajú vedou, dobrovoľníctvom, neformálnym vzdelávaním či duchovným životom. Úlohou je zastupovať ich záujmy a záujmy mladých ľudí na Slovensku a zároveň získavať cenné dáta o mladých, ktoré pomôžu našej krajine v napredovaní a pozitívnom vývoji.

www.europa.eu/youth/solidarity_sk

Máš 18 až 30 rokov a hľadáš príležitosť na pomoc širšej komunite v Európe aj mimo nej? Môžeš tak urobiť s financovaním a podporou Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom umožňuje účasť na projektoch prínosných pre komunity v zahraničí alebo v ich domovskej krajine. Tieto projekty ponúkajú inšpiratívne a posilňujúce skúsenosti, ako aj príležitosť dosiahnuť zmenu a zároveň rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie.

www.europa.eu

Oficiálna webová stránky Európskej únie, kde nájdeš informácie o EÚ, inštitúcie a orgány, krajiny, symboly, históriu, fakty a čísla. Pozri si aké sú aktivity EÚ v jednotlivých oblastiach od ľudských práv až po dopravu a obchod.

www.euroguidance.sk

Euroguidance centrum na Slovensku je súčasťou celoeurópskej siete, ktorá umožňuje vzájomnú inšpiráciu medzi poradenskými systémami v jednotlivých krajinách a podporuje rozvoj služieb celoživotného poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe.

www.eacea.ec.europa.eu

Agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovizuálnu oblasť vypracováva podmienky a usmernenia pre možnosti financovania, hodnotí aplikácie, vyberá projekty a podpisuje projektové zmluvy, udržiava úzky kontakt s príjemcami a monitoruje projekty, poskytuje informácie a podporu žiadateľom a príjemcom, poskytuje politickú podporu Európskej komisie.

www.saaic.sk

Slovenská akademická asociácia pre mládežnícku spoluprácu je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií najmä s krajinami Európskej Únie v rámci vzdelávacích programov.

eurodesk.eu

Eurodesk je európska informačná sieť pre mládež. Podporná organizácia programu Erasmus+ poskytujúca komplexné a dostupné informácie o mobilite vo vzdelávaní pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

EN