Cold days in Estonia

Danka sa zúčastnila na projekte Markers v Estónsku. Čo všetko jej to dalo, sa dozvieš tu!

Estónsko – krajina krátkych dní, chladného počasia a vynikajúcich palaciniek. No osem dní v Estónsku sme neprišli stráviť pre ani jeden z týchto dôvodov. Prišli sme na tréningový kurz Markers dozvedieť sa niečo viac o grafickej facilitácii.

Pýtate sa, čo to grafická facilitácia je? Google nám ponúka definíciu: „Grafická facilitácia je použitie širokej škály predstavivosti na to, aby sme viedli jedincov k cieľu.“ Ak to chcete jednoduchšími slovami, určite si pamätáte na niektoré nádherné flipcharty na projektoch, ktoré vám lepšie priblížili úlohu alebo keď v škole učiteľ použil na vysvetlenie zložitého učiva nejaký obrazový materiál. Teda grafická facilitácia je použitie obrázkov na lepšie pochopenie. Hoci už pred tréningom som si zvykla kresliť a maľovať, grafická facilitácia vyžaduje dve veci, ktoré mi vôbec nešli – jednoduchosť a rýchlosť.

Zvykla som nad svojimi obrazmi presedieť celé dni, aby som ich naplnila detailami, no o tom grafická facilitácia nie je. Tam je dôležité, aby výsledok bol jasný a ľahko pochopiteľný. Môžem povedať, že tréneri zvolili veľmi dobrý postup- počas týždňa sme robili mnoho aktivít, ktoré mi pomohli zlepšiť sa. Napríklad vo workshope, kde sme dostali obrázok a mali sme ho rozložiť na jednoduché tvary a potom z tých tvarov zložiť niečo iné som si precvičila rýchle a jednoduché kreslenie a fantáziu. Samozrejme, rýchlokurz práce s fixkami nesmel chýbať- naučili sme sa ako kresliť postavy, emócie, písať krásnym fontom či tieňovať. Pripravili sme si náš vlastný vizuálny slovník.

Pýtate sa, čo to vizuálna slovník je? Je to ako obyčajný slovník – iba kým v obyčajnom slovníku za pojmom nasleduje definícia, v tom vizuálnom za pojmom nasleduje obrázok. Každý večer skupina štyroch ľudí mala za úlohu vytvoriť vizuálne zhrnutie celého dňa – takže sme si mohli v praxi otestovať všetko, čo sme sa naučili. Posledné dva dni sme sa vybrali objaviť Tallinn – mohli sme si vybrať či si chceme pozrieť staré mesto v stredovekom štýle alebo o niečo menej konvenčnejšiu hipsterskú štvrť pokrytú graffitmi.

Večer sa odohrávala dlho očakávaná udalosť – otvorený workshop v mládežníckom centre. Počas neho sme mohli odovzdať iným všetko, čo sme sa za uplynulý týždeň naučili. Na večeru sme mali veľa druhov pizze – od konzervatívnej margherity až po pizzu s figovým džemom a broskyňami. Týždeň sme zakončili zhodnotením projektu a mohli sme sa vybrať domov ďalej rozvíjať. Predtým, než som prišla do Estónska som o grafickej facilitácii nevedela, no po skončení tréningu Markers sa cítim odhodlane pracovať na svojich zručnostiach ďalej a rozvíjať sa.

Ak chceš aj ty zažiť svoju Erasmus+ výmenu či tréning, sleduj aktuálne ponuky na našom webe.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.

EN 🇬🇧

Danka participated in the project Markers last month in Estonia. Find out, how was this project for her!

Estonia – a country of short days, tasty pancakes and cold weather. But we came to spend 8 days there for none of these things, but to dive into the world of graphic facilitation. As Google says, “graphic facilitation is the use of large scale imagery to lead groups and individuals towards a goal”. Before the training course, I did not have a deep understanding of anything of this, I was just fascinated by the beauty of flipcharts. I was keen to learn how to turn a complex idea into a simple work of art.

The project started on the 7th of January in Estonian picturesque nature. Even though I had been painting and drawing for thirteen years, I used mainly the brush, canvas and acrylic colours and all my works had one issue- it took me a long time to finish them properly. I could have stayed the entire weekend doing a single work to make it perfect and to play with all the details- which may be useful in some occasions but definitely not in graphic facilitation, where the main focus is on simplicity and clarity.

Even though it seemed like a really difficult task, I have to admit that the trainers chose a very effective approach. During the week we were involved in many different activities- for example, we learned that everything is composed of basic shapes and we learned how to deconstruct a picture into these shapes and then construct something different from them. Since for a lot of us it was the first time that we were using markers as a tool of design, we also had a workshop, when we learn how to use them, how to draw emotions, movement, how to shadow or use a nice font. We learned how to create our own visual vocabulary.

Are you asking what a visual vocabulary is? It is the same as a regular vocabulary, the only difference is that in a regular vocabulary the term is followed by a definition while in the visual one the term is followed by a picture representing it, or how to implement the principles of graphic facilitation while creating a poster. Every day we had a team of four people who were responsible for creating a visual summary of the day so we were able to try out the skills we gained. We spent the last two days in Tallinn, where we organized an open event, which was an opportunity for us to transmit the skills we gained to other people. We also explored the medieval old city of Tallinn and the hipster quarter covered in graffiti.

The dinner this day consisted of every kind of pizza – from conservative Margherita to bold pizza with fig jam or peaches. Before the training started I did not know much about graphic facilitation, but in the end, I feel that graphic facilitation is something that I enjoyed and I would like to practice more to gain more skills in it.

If you want to experience your own Erasmus+ Youth Exchange or Training course, follow the current offers on our website.

The project was implemented with the support of the European Union and the Erasmus+ program.

Najnovšie články

EN