Michaela Knošková z Create & Control

Michaele Knoškovej a Adriáne Repáňovej odvaha nikdy nechýbala. Ako 16 ročné vytvorili projekt Create & Control, ktorého cieľom je vzdelávať stredoškolákov o funkciách štátu, o politike. Vďaka ich projektu si stredoškoláci môžu vyskúšať riadenie fiktívnej krajiny a riešenie národných aj medzinárodných problémov. V našom rozhovore sa dočítate, ako projekt vznikol, čo je jeho úlohou a aké ďalšie projekty majú dievčatá naplánované.

Zakladateľky projektu Create & Control, zľava: Adriána Repáňová, Michaela Knošková (zdroj: osobný archív)

V 16 rokoch si spolu s kamarátkou Adriánou vytvorila projekt Create & Control, v ktorom študenti stredných škôl dostanú fiktívnu krajinu spolu s fiktívnymi problémami a majú ich vyriešiť. Na základe čoho vznikol tento projekt?

Projekt Create & Control vznikol pred 4 rokmi, aktuálne plánujeme už 5. ročník. Aj po tých rokoch sa stále snažíme držať hlavnej myšlienky a poukazovať na nárast extrémizmu na Slovensku. Nápad na založenie Create & Control vznikol, keď sme spolu videli výsledky Študentských volieb do NRSR v roku 2016. V týchto voľbách by až 31 kresiel v parlamente získala Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko.

Začali sme sa zaoberať tým, čo spôsobilo prudký nárast sympatií našich rovesníkov k extrémistickej strane. Zistili sme, že my ako stredoškoláci nemáme veľa informácií o tom, ako funguje štát a politika ako taká. Rozhodli sme sa preto založiť projekt, ktorý poskytuje priestor stredoškolákom stať sa vládou vlastného štátu a počas celého školského roka tento štát rozvíjať.

Je to teda priestor vzdelávať sa bez toho, aby sme my priamo hovorili o tom, čo je alebo nie je správne.

Ako ste postupovali pri tvorbe projektu? Koho ste oslovili, viete nám dať nejaký tutorial?

Projekt ako taký ani po 4 rokoch nemá fixný formát a neustále sa mení. Organizujú ho bývalí účastníci spolu s nami, zakladateľkami, a každý do neho prináša niečo nové. Aktuálne sme sa rozrástli až na 24-členný organizačný tím, no založili sme ho ako dve stredoškoláčky gymnázia v Sučanoch.

V našom okolí bolo veľa šikovných stredoškolákov aj ľudí, ktorí sa tejto oblasti dlho venovali, a ktorí nám pomohli našu myšlienku rozvíjať.

Prvý rok sme nemali na projekt žiadne financie, tak sme robili veci nízkonákladovo. Stretnutia účastníkov boli len jednodňové a občerstvenie bolo od našich rodičov a starých rodičov. Uvedomili sme si však, že ak chceme pokračovať, potrebujeme financie a väčší organizačný tím. Založili sme si tak občianske združenie – ktorého štatutárkou bola moja mama, pretože sme nemali 18 rokov. Oslovili sme kamarátov, či by nám chceli pomôcť.

Podarilo sa nám na ďalší rok získať finančnú podporu Európskej únie a neskutočnú podporu od bývalých účastníkov – nových členov nášho organizačného tímu.

Kto sa môže do projektu Create & Control zapojiť?

Do projektu sa môže zapojiť široká škála ľudí. Súťaž je však určená stredoškolákom, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti sociálnych vied, naučiť sa viac o štáte, ľudských právach, politických a ekonomických systémoch. Zároveň však chcú spoznať nových ľudí s podobnými záujmami, nájsť si teda kamarátov a taktiež chcú túto myšlienku projektu rozširovať. Jednotlivé zapojené tímy totižto fungujú na stredných školách tak, že jeden školský tím je jedna vláda fiktívnej krajiny.

Na čele každého tímu je koordinátor a ten ho počas celého roka vedie. V každom tíme je 5 až 11 členov. Každý stredoškolák sa preto môže do súťaže prihlásiť ako koordinátor svojho tímu na škole počas leta, kedy prebieha prihlasovanie.

Do projektu sa taktiež môže zapojiť každý, kto by chcel pomôcť. Myslím, že každá pomocná ruka sa zíde a Create & Control je skvelý priestor na rozvoj. Keďže je to skutočne komplexná súťaž, máme PR, HR, projektový management, dokonca vlastnú digitálnu platformu.

Venujeme sa výskumu, metodike práce s mládežou, ale aj kreatívnym úlohám pre účastníkov. Myslím, že dokážeme nájsť miesto pre každého komu sa myšlienka projektu páči a chcel by urobiť niečo nie len pre seba, ale i svoje okolie a vzdelávanie na Slovensku.

Žilinský Summit 2019, 4. ročník projektu (zdroj: osobný archív)

Ako pedagógovia vnímajú vašu snahu zvýšiť povedomie o funkciách štátu, ktoré by sa mali učiť na občianskej výchove?

Väčšina vzdelávacích projektov sa snaží oslovovať priamo školy. My však máme opačnú stratégiu. Keďže zapájame do projektu rovesníkov, kontaktujeme priamo žiakov. Žiaci potom komunikujú s učiteľmi a vedením, ktorí musia účasť na projekte schváliť.

Myslím, že sa nám stal len jeden prípad, kedy sa vedeniu školy či učiteľom projekt nepozdával a zamedzili tak žiakom účasť v projekte. Učitelia podporujú žiakov, aby sa v tejto oblasti vzdelávali. Dokonca nám priamo od nich niekedy prichádzajú emaily so záujmom o účasť v projekte.

Myslím, že učitelia si uvedomujú, že občianska náuka nie vždy dokáže obsiahnuť skutočnú podstatu dôležitosti podpory občianskej spoločnosti, angažovanosti mladých či iných dôležitých tém. Pokiaľ aj tieto témy prináša, nie vždy je to interaktívnou formou. V budúcnosti by sme sa chceli zamerať práve na túto oblasť, a teda snažiť sa venovať aj učiteľom a tomu, ako vnímajú neformálne vzdelávanie.

Máte v pláne aj ďalšie projekty?

Ako som spomínala, tak Create & Control nemá svoj fixný formát. Našim cieľom teda nie je tvoriť nové projekty, ale tvoriť rôzne formy Create & Control pre rôzne cieľové skupiny na Slovensku aj v zahraničí. Chceli by sme vyvinúť medzinárodnú spoluprácu v krajinách V4. Koncept projektu by zostal veľmi podobný ako doteraz, chceli by sme sa však viac zamerať na podporu dialógu s mládežou.

Chceme zvyšovať povedomie o neformálnom vzdelávaní a posilňovať postavenie mladých ľudí v spoločnosti. Vidíme, že mladí majú skvelé nápady, dokážu prinášať riešenia problémov a vedia sa vecne vyjadrovať. Toto však chceme presadzovať systematicky, a tak sme vytvorili dlhodobý plán ako chceme adresovať rôzne problémy v oblasti mládeže a vzdelávania.

Jeden z prvých Žilinských Summitov (zdroj: osobný archív)

Ďakujeme za rozhovor Miška a držíme palce pri realizovaní ďalších projektov!

Najnovšie články

SK