Colours of youth work

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+
2019

Každá organizácia má svoje overené triky, ktoré im pomáhajú pri ich práci. V EduEra sme sa rozhodli využiť tieto skúsenosti, a tak vznikol projekt Colours of youth work.

Na medzinárodnom expertnom seminári, ktorý sme realizovali v Bardejove, na východnom Slovensku, sa stretlo 34 pracovníkov s mládežou z 28 rôznych organizácií z 18 krajín Európy aj Ázie.

Počas šiestich dní účastníci zdieľali svoje techniky, metódy práce s mladými ľuďmi aj s dobrovoľníkmi. Vymieňali si skúsenosti, a to nielen tie pozitívne, ale hovorili sme aj o vtipných situáciách či o momentoch, kedy sme chceli s našou prácou skončiť a utekať kade ľahšie!

Každý participant realizoval vlastnú “ochutnávku” svojej dobrej praxe počas mini workshopov – priestor v konferenčnej miestnosti, v ktorej sme pracovali sa stále obmieňal.

Raz v nej bola kopa útržkov z časopisov a novín vďaka ukážke ako je možné použiť materiál pri riešení konfliktov medzi dobrovoľníkmi, neskôr sa účastníci stretli na improvizovanom stand up workshope s názvom “f**k up moments of youth work”.

Účastníci si vyskúšali aj silu arteterapie na vlastnej koži, tiež nové nástroje a pomôcky, ktoré ihneď zaradili do svojho portfólia. 

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskej únie, programu Erasmus+ a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

SK