PR assistant

PR assistant

Ako PR asistent budeš komunikovať s médiami aj s inými organizáciami. Tvojou úlohou bude pomáhať pri prezentácií aktivít EduEra na verejnosti, propagovať naše projekty, získavať financie, sponzorov a partnerov.

Naučíš sa:

  • písať tlačové správy
  • komunikovať s médiami
  • komunikovať s partnermi a sponzormi
  • vytvárať fundraisingové kampane a získavať financie
SK